Cứ mỗi năm năm, Trung Tâm Ưu Tú về Khuyết Tật Phát Triển của Trường Đại Học USC tại Bệnh Viện Nhi Đồng Los Angeles (USC University Center for Excellence in Developmental Disabilities at Children’s Hospital Los Angeles, U.S.C. U.C.E.D.D.) phải  kế hoạch về những việc sẽ làm trong năm năm tới.

Những cá nhân có Khuyết Tật Phát Triển (D.D.):  Chúng tôi mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp từ các bạn về những điều sẽ tốt, với tư cách là người mắc D.D. để có thể tự lập, năng nổ và sống trong cộng đồng như với nhu cầu cũa các bạn chọn. Chúng tôi cũng sẵn lòng lắng nghe cha mẹ, các thành viên trong gia đình, các chuyên gia, những người ủng hộ người khuyết tật và những người khác đang phục vụ người mắc D.D. cùng gia đình họ về những điều họ nghĩ chúng tôi nên làm.

**Vui lòng hoàn thành bảng khảo sát này trước ngày 21 Tháng Mười, 2016.  Cảm ơn các bạn đã tham gia!
Page1 / 4
 

T