Screen Reader Mode Icon
Us presentem el Quiz sobre Canvi Climàtic d'Andorra Sostenible per escoles. Si creus que saps suficient sobre la problemàtica del canvi climàtic comprova-ho amb aquest Quiz.

Quan responguis totes les preguntes podràs revisar els erros que has comès. Pots revisar totes les preguntes abans d'enviar les respostes i demanar ajuda a la familia.
Creus que podràs encertar-les totes?

Question Title

* 1. Com s’anomena el fenomen produït quan part de l’energia que arriba del Sol a la Terra és retinguda a l’atmosfera per determinats gasos, escalfant l’aire i la superfície terrestre?

                             

Question Title

* 2. Quina de les següents afirmacions és falsa:


Question Title

* 3. L’any 2015 es van proposar 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible per erradicar la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat dels pobles. Quin d’aquests ODS fa referència al canvi climàtic?

Question Title

* 4. Parlem de gasos. Quin dels següents és un gas d’efecte hivernacle?

Question Title

* 5. Quin es el gas amb efecte hivernacle més abundant de l’atmosfera?

Question Title

* 6. El metà té més poder d’escalfament de l’aire que el CO2, quin d’aquests és un origen del metà que hi ha a l’aire?

Question Title

* 7. Per què són importants els boscos i la reforestació per lluitar contra la contaminació de l’aire i el canvi climàtic?

                                                 

Question Title

* 8. A Andorra, quines són les principals fonts de contaminació de l’aire?

Question Title

* 9. El canvi climàtic és un problema greu causat pels humans. Quines són les accions que produeixen aquest canvi climàtic?

Question Title

* 10. Quina de les següents és una conseqüència del canvi climàtic?

Question Title

* 11. Per què és important utilitzar energies renovables?

  

Question Title

* 12. Què vol dir fer un ús eficient de l’energia?
          

Question Title

* 13. Per reduir les emissions de gasos contaminants podem:

            

Question Title

* 14. Per reduir aquestes emissions de gasos també podem:

Question Title

* 15. De les següents opcions, quines són les espècies animals més amenaçades pel canvi climàtic?
(5 respostes correctes)

0 de 15 respostes
 

T