1. Enquesta sobre l'evolució i necessitats del comerç tèxtil

Aquesta enquesta té l’objectiu de conèixer l’evolució i les necessitats del comerç tèxtil de primera mà. Saber la seva opinió com a propietari o responsable d’un negoci tèxtil ens permetrà fer un diagnòstic de les problemàtiques i necessitats que té el sector per contribuir a solucionar-los.
Si vol participar en el sorteig d'un iPad d'Apple pel fet d'haver contestat aquesta enquesta, ompli les seves dades personals. Entrar en el sorteig no implica haver-se d'agremiar i, a més, li oferim el servei de subscriure'l gratuïtament al Butlletí d'informació sobre el comerç tèxtil que edita el Gremi del Comerç Tèxtil i Sastreria.
Li garantim la màxima confidencialitat de les dades recollides en aquesta enquesta que podrà omplir en pocs minuts.
Moltes gràcies.

Question Title

* 1. Incidència de l'evolució de la economia i del marc fiscal en el comerç tèxtil
Contestar segons la gradació, indicant una opció.

  Totalmente desacord En desacord No sé - no contesta D'acord Totalment d'acord
Les vendes del seu negoci han millorat l'any 2016 en relació al 2015.
Les vendes de les rebaixes d'estiu del 2016 han millorat en relació a les del 2015.
Pels resultats del seu negoci detecta una reactivació real de l'activitat econòmica.
Caldria rebaixar la pressió fiscal per fer més competitiu el seu negoci

Question Title

* 2. Incidència de l'acció de les administracions i dels governs en el comerç tèxtil.
Contestar segons la gradació, indicant una opció.

  Totalment en desacord En desacord No sé – No contesta D’acord Totalment d’acord 
Canviar les normatives administratives pot contribuir a augmentar la competitivitat i les vendes del seu negoci
Considera que la informació que rep sobre tràmits administratius i obligacions fiscals li arriba puntualment i de forma clara
Caldria processos i tràmits més àgils i senzills per facilitar la gestió del seu negoci
Caldria més autonomia i autoregulació del sector tèxtil per millorar els beneficis del seu negoci
Caldria més ajudes i subvencions per negocis com el seu i més publicitat i facilitats per accedir-hi

Question Title

* 3. Incidència del calendari actual i normativa de rebaixes, promocions i festius autoritzats per obrir en el comerç tèxtil.
Contestar segons la gradació, indicant una opció.

En el cas del seu negoci...

  Totalment en desacord  En desacord  No sé – No contesta D’acord Totalment d’acord
El calendari actual de les rebaixes funciona comercialment
Caldria modificar els períodes de rebaixes i de promoció o crear noves fórmules per millorar els beneficis
Caldria flexibilitzar els horaris comercials i dies d'obertura
Caldria noves fórmules de promoció menys estacionalitzades a banda del període de rebaixes
La normativa en temps de rebaixes funciona perfectament

Question Title

* 4. Incidència de la proliferació del comerç il·legal i/o top manta en el comerç tèxtil.
Contestar segons la gradació, indicant una opció.

  Totalment en desacord  En desacord  No sé – No contesta D’acord Totalment d’acord
El comerç il·legal i/o top manta no perjudica el seu negoci perquè vostè ofereix més qualitat de productes
El comerç il·legal i/o top manta no perjudica el seu negoci perquè vostè ofereix millor atenció al client i serveis complementaris
El comerç il·legal i/o top manta perjudica la venda i els beneficis del seu negoci

Question Title

* 5. Incidència dels grans magatzems i dels outlet en el comerç tèxtil.
Contestar segons la gradació, indicant una opció:

  Totalment en desacord  En desacord  No sé – No contesta D’acord Totalment d’acord
Els grans magatzems no perjudiquen el meu negoci perquè ofereixo més especialització de productes
Els grans magatzems no perjudiquen el meu negoci perquè ofereixo millor atenció al client i serveis complementaris
Els grans magatzems perjudiquen la venda i els beneficis del seu negoci
Els outlet no perjudiquen el meu negoci perquè ofereixo més especialització de productes
Els outlet no perjudiquen el meu negoci perquè ofereixo millor atenció al client i serveis complementaris
Els outlet perjudiquen la venda i els beneficis del seu negoci

Question Title

* 6. Incidència de les polítiques laborals de contractació de personal i les condicions laborals en el comerç tèxtil.
Contestar segons la gradació, indicant una opció:
En el cas del seu negoci...

  Totalment en desacord  En desacord  No sé – No contesta D’acord Totalment d’acord
La normativa actual de contractació de personal funciona perfectament
Els costos de contractació de personal són adequats
El personal té dificultats per conciliar la seva vida personal i laboral
Incrementar els dies o horari d'obertura dels negocis perjudica el personal
L'acció i intervenció dels sindicats és adequada en el cas de la política laboral 
El nivell de formació de la majoria del seu personal és superior al necessari pel desenvolupament de les seves funcions

Question Title

* 7. Pot identificar els obstacles amb què s'enfronta el seu negoci tèxtil?
Esculli les 5 respostes amb què està més d'acord

Question Title

* 8. Incidència de ser agremiat en la millora de la gestió d'un negoci de comerç tèxtil
Contestar segons la gradació, indicant una opció:

  Totalment en desacord  En desacord  No sé – No contesta D’acord Totalment d’acord
Un gremi eficaç i influent beneficia al sector del comerç tèxtil en la defensa dels seus interessos davant l’administració i d’altres sectors
Els serveis i avantatges que ofereix un gremi ajuden a gestionar amb èxit el seu negoci

Question Title

* 9. Ordeni les següents funcions que ofereix un gremi i que beneficien el sector tèxtil
De més útils a menys pel seu negoci. 1 seria el més útil, 4 el menys útil.

Question Title

* 10. Ordeni els següents serveis d'assessorament i gestió per àmbits que ofereix un gremi i que beneficien el comerç del sector tèxtil
De més útils a menys pel seu negoci. 1 seria el més útil, 5 el menys útil.

Question Title

* 11. Quants empleats té la seva empresa?

Question Title

* 12. Quina càrrec o responsabilitat té a l'empresa:

Question Title

* 13. A quina zona geogràfica es troba la/les seva/es botiga/gues?

Question Title

* 14. Quin any va fundar la seva empresa?

Question Title

* 15. Quina tipus de productes ofereix el seu comerç?

Question Title

* 16. Vol rebre més informació sense compromís sobre el Gremi de Comerç Tèxtil i Sastreria com a lobby de referència del sector tèxtil?

Si vol participar en el sorteig d'un Ipad d'Aple pel fet d'haver contestat aquesta enquesta, ompli les seves dades personals. Entrar en el sorteig no implica haver-se d'agremiar i, a més, li oferim el servei de subscriure'l gratuïtament al Butlletí d'informació sobre el comerç tèxtil que edita el Gremi del Comerç Tèxtil i Sastreria.
Li garantim la màxima confidencialitat de les dades recollides.

Question Title

* 17. Dades personals (opcional)

Page1 / 1
 
100% of survey complete.

T