White seabream anomalies

PROBLEMA: en els darrers anys un fenomen sembla afectar la sarg comú (Diplodus sargus). Els professionals (pescadors i venedors) i pescadors esportius (caçadors i pescadors) de les costes mediterrànies d'Espanya, França, Itàlia i Tunísia han denunciat la captura d'individus durs "com un pneumàtic" i no comestibles. El fenomen no està relacionat amb la frescor dels peixos ni amb la forma en que han estat conservats o cuinats. Tot i que un estudi ho va relacionar amb la ingesta d'una alga invasora, l'origen i la causa del fenomen són encara força desconeguts.

A la Universitat de Girona estem analitzant aquest problema. El propòsit de la nostra enquesta és recollir més informació per comprendre millor l'abast del fenomen.

Si heu observat casos similars durant les vostres sortides, us agrairíem que completéssiu aquest qüestionari.

Question Title

* 1. HA OBSERVAT AQUEST FENOMEN EN ALGUNA OCASIÓ?

Question Title

* 2. EN QUINES ESPÈCIES?

Question Title

* 3. Afegeixi la informació que recordi

Question Title

* 4. Recorda si a la zona hi ha alguna instal·lació o element destacable? (port nàutic, de pesca, zona d'aqüicultura, desembocadura de riu, emissari submarí, algues invasores...)

Question Title

* 5. NOM DE L'OBSERVADOR

Question Title

* 6. email (si és possible) per futurs contactes

Moltes gràcies per la seva col·laboració,
M.Casadevall, R.Merciai, C.Rodríguez-Prieto.
www.udg.edu

T