Els objectius d'aquesta enquesta sobre les activitats de CENTRE DE NAVEGANTS pretén :
- detectar les vostres necessitats
- valorar la qualitat de la nostra oferta
- dissenyar millor les activitats del proper any
Només us prendrà 30 segons. Moltes gràcies per respondre!

Question Title

* 1. Com ens has conegut ? 

Question Title

* 2. Has realitzat alguna activitat amb nosaltres?

  FORMACIÓ  NAVEGACIÓ COMPETICIÓ
Encara no, però estic interessat en...
Si, en l'àmbit de...

Question Title

* 3. Valora les activitats realitzades

  Gens satisfet Poc satisfet Bastant satisfet Molt satisfet Per sobre les expectatives
FORMACIÓ
NAVEGACIÓ 
COMPETICIÓ

Question Title

* 4. Com valores la informació rebuda sobre les activitats ?

  Poca informació Informació adient Massa informació
Pàgina web
Butlletí
Telèfon
Google +
Facebook
Altres

Question Title

* 5. Quines activitats t'agradaria realitzar?

Question Title

* 6. Què t'agaradaria trobar a la nova botiga?

T