L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès està realitzant la redacció de l’Ordenança de Civisme. És per això que volem recollir el màxim d’aportacions de la ciutadania per poder analitzar-les per tal de potenciar els valors de la convivència i el respecte a la nostra ciutat.

Agrairem que respongueu aquesta enquesta:

Question Title

* 1. Quins dels següents conceptes relaciones amb el civisme?

Question Title

* 2. Segons el teu parer, quins són els principals comportaments incívics que es presenten a Sant Quirze? (indica un màxim de 3 temes)

Question Title

* 3. Podries enumerar 3 comportaments que promoguin la convivència i el civisme?

Question Title

* 4. Selecciona 5  dels següents temes que consideris que a Sant Quirze dificulten la convivència?

Question Title

* 5. Qui creus que ha de vetllar per promoure el civisme i la convivència?

Question Title

* 6. Què hauria de fer l’Ajuntament per promoure i millorar el civisme a Sant Quirze?

Question Title

* 7. Què creus que podries fer tu per millorar el civisme al poble?

Question Title

* 8. Detalla'ns el barri o zona de residència:

Question Title

* 10. Pertanys a alguna entitat?

Question Title

* 11. De quin àmbit? (Respon només si a la pregunta anterior la resposta és si).

Question Title

Imatge

T