Screen Reader Mode Icon
Us presentem el Quiz sobre Canvi Climàtic d'Andorra Sostenible per escoles. Si creus que saps suficient sobre la problemàtica del canvi climàtic comprova-ho amb aquest Quiz de Nivell II.  

Quan responguis totes les preguntes podràs revisar els erros que has comès. Recorda que només hi ha 1 resposta correcta per pregunta, pots revisar-les abans d'acabar.
Creus que podràs encertar-les totes?

Question Title

* 1. Com s’anomena el fenomen produït quan part de l’energia que arriba del Sol a la Terra és retinguda a l’atmosfera per determinats gasos, escalfant l’aire i la superfície terrestre?

Question Title

* 2. Quina de les següents afirmacions és falsa:

Question Title

* 3. L’any 2015 es van proposar 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible per erradicar la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat dels pobles. Quin ODS fa referència al canvi climàtic derivat d’aquest escalfament global?


Question Title

* 4. L'atmosfera està formada per diferents gasos. Quin dels següents gasos NO és d'’efecte hivernacle?

Question Title

* 5. Quin es el gas amb efecte hivernacle més abundant de l’atmosfera?

Question Title

* 6. El metà té 23 vegades més poder d’escalfament de l’aire que el CO2, quin d’aquests NO és un origen del metà atmosfèric?

Question Title

* 7. Els CFCs són gasos amb efecte hivernacle d’origen humà que no es troben a l’atmosfera de forma natural. Vertader o fals?

                                                                   

Question Title

* 8. Per què són importants els boscos i la reforestació per lluitar contra el canvi climàtic?

                                        

Question Title

* 9. Quins productes contenen gasos CFC?                  

Question Title

* 10. A Andorra, quines són les principals fonts de contaminació de l’aire?

              

Question Title

* 11. El canvi climàtic és el conjunt de variacions del clima del planeta generades per l’acció del ésser humà. Quines són les causes d'aquest canvi climàtic?

Question Title

* 12. Quina de les següents NO és una conseqüència del canvi climàtic?

Question Title

* 13. Per què hem de prioritzar l’ús d’energies renovables?


Question Title

* 14. S’estima que, el 2050, amb la producció nacional podrem produir:

   

Question Title

* 15. Què vol dir fer un ús eficient de l’energia?

Question Title

* 16. Per reduir les emissions de gasos contaminants podem:

                 

Question Title

* 17. De les següents opcions, quines són les espècies animals més amenaçades pel canvi climàtic?

                        

0 de 17 respostes
 

T