És molt important conèixer la teva opinió per tal que tots plegats puguem fer el millor Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per Santa Margarida de Montbui. Per això t’agrairíem que participis en l’elaboració del POUM emplenant la següent enquesta de percepció ciutadana. Pots trobar l’enquesta en format digital i més informació a la web del POUM (www.poummontbui.com).
A) Medi ambient i patrimoni

Question Title

* A.1.- Del següent llistat, prioritza marcant de l’1 al 7 (essent l’1 el més rellevant i el 7 el que menys) els aspectes ambientals i territorials que creus que el POUM hauria de tractar de manera prioritària.

Question Title

* Altres. Quins?

Question Title

* A.2.- Indica quin espai natural del terme municipal creus que requereix d’una especial protecció.

Question Title

* A.3.- Com t’imagines la Tossa de Montbui d’aquí a uns anys?

Question Title

* A.4.- Consideres que hi ha algun element de patrimoni històric - cultural Santa Margarida de Montbui que calgui protegir? Quin?

B) Serveis i equipaments

Question Title

* B.1.- Quins equipaments creus que fan falta a Santa Margarida de Montbui en els propers anys? (Escriu-ne fins a tres per ordre d’importància).

C) Activitat econòmica i habitatge

Question Title

* C.1.- Creus que cal potenciar algun sector econòmic a Santa Margarida de Montbui?

Question Title

* C.2.- Pel que fa a la localització i integració de determinades activitats econòmiques (indústries, tallers, magatzems...) en la trama urbana, marca l’opció que més s’assembli a la teva opinió:

Question Title

* C.3.- Consideres que a Santa Margarida de Montbui hi ha dificultat per a accedir a l’habitatge?

Question Title

* C.4.- Si creus que hi ha poca oferta o que no s’ajusta a les teves necessitats, què consideres que manca a Santa Margarida de Montbui?

Question Title

* C.5.- Creus que la gent jove té tendència a quedar-se a viure a Santa Margarida de Montbui?

Question Title

* En cas negatiu, per què?

D) Mobilitat

Question Title

* D.1.- Quin mitjà de transport utilitzes principalment quan et mous per Santa Margarida de Montbui? (només es pot marcar una opció)

Question Title

* D.2.- Pel que fa a la mobilitat, quins consideres que són els principals problemes existents al municipi? Marca fins a un màxim de 3 respostes

Question Title

* D.3.- Quina de les següents estratègies, pel que fa a la mobilitat interna, creus que hauria de prioritzar el POUM? Marca fins a un màxim de 3 respostes.

E) Model de poble

Question Title

* E.1.- Pel que fa al model de la vila, quin model t’agradaria per a Santa Margarida de Montbui?

Question Title

* E.2.- Pensant com t’agradaria que fos Santa Margarida de Montbui d’aquí a 20 anys, què creus que s’hauria de fer en relació al creixement de la població del municipi?

Question Title

* E.3.- Què és el que més t’agrada i el que menys de viure al teu poble?

F) Altres

Question Title

* Indica qualsevol altre comentari, observació o suggeriment que creguis necessari manifestar per tal de millorar el futur de la vila de Santa Margarida de Montbui:

G) Dades personals

Question Title

* 1. SEXE:

Question Title

* 2. EDAT:

Question Title

* 3. LLOC DE NAIXEMENT:

Question Title

* 4. ZONA DE RESIDÈNCIA:

Question Title

* Vols rebre informació i notificacions relacionades amb el POUM i el procés de participació ciutadana?

Question Title

* Estaries interessat en formar part del Consell de participació de Santa Margarida que es preveu crear al finalitzar el POUM amb l’objectiu de construir propostes compartides entre la ciutadania i l’Ajuntament?

Question Title

* Si vols que et mantinguem informat de l’evolució del procés d’elaboració del nou POUM així com de les convocatòries i comunicacions relacionades amb el procés de participació ciutadana, si us plau, indica’ns el teu correu electrònic:

T