Question Title

* 1. Con que frecuencia vas á biblioteca?

Question Title

* 2. Cando vas, falo pola túa conta?

Question Title

* 3. VAS a ...?

Question Title

* 4. Vas no teu tempo de lecer?

Question Title

* 5. Utilizas os ordenadores da biblioteca para facer traballos e acceder a outros recursos electrónicos?

Question Title

* 6. Que recursos da biblioteca utilizas para os teus traballos?

Question Title

* 7. Parécenche axeitadas as actividades e os fondos ofertados pola biblioteca?

Question Title

* 8. Consultas os blogs da biblioteca?

Question Title

* 9. Sénteste satisfeito coa biblioteca?

Question Title

* 10. Como che gustaría que mellorase a biblioteca do teu centro?

T