Els eixos de la sosteniblitat

Entenem el turisme sostenible com un sistema complex en què es fonen en un tot visitants, població resident, territori natural i patrimoni amb el plantejament integrador on han de conjugar-se: 
  • La sostenibilitat socioeconòmica
  • La sostenibilitat mediambiental
  • La sostenibilitat del patrimoni cultural, natural i de les tradicions
  • L’accessibilitat
Per tal de poder promoure, orientar i abonar un conjunt de conductes sostenibles i ètiques en relació a l'activitat turística, el Barcelona Sustainable Tourism presenta una bateria d'indicadors per la autoavaluació en sostenibilitat. 
És per això que a continuació trobareu un breu qüestionari on podreu veure on se situa la vostre entitat en base als estàndards definits.

T