BERTAN PROIEKTUA / PROYECTO BERTAN / PROJET BERTAN

ZAHARTZEA, ZAURGARRITASUNA ETA BAKARDADEA LANDA-INGURUNEETAN. Detektatzeko Eta Esku-Hartzeko Tresna Berritzaileak. Teknoadineko Eredua. Agintzari
 
ENVEJECIMIENTO, VULNERABILIDAD Y SOLEDAD EN ENTORNOS RURALES. Herramientas de Detección e Intervención. Modelo Teknoadineko. Agintzari.

LE VIEILLISSEMENT, LA VULNÉRABILITÉ ET LA SOLITUDE EN MILIEU RURAL. Des Outils Innovants de Détection et d'intervention. Modèle Teknoadineko. Agintzari.


2021EKO URRIAREN 22A / 22 DE OCTUBRE DE 2021 / 22 OCTOBRE 2021
[09:00-12:15]

Question Title

Imagen

Question Title

* 1. Izena / Nombre / Nom

Question Title

* 2. Abizenak / Apellidos / Prénom

Question Title

* 3. Erakundea / Organización / Organisation

Question Title

* 4. Posta Elektronikoa / Correo Electronico / Courrier Electronique

Question Title

* 5. J'aurai besoin de traduction (Euskara-Espagnol-Français) / Itzulpena behar izango dut (Euskara-Gaztelania-Frantzesa)/ Necesitare traducción simultánea (Euskera-Francés-Castellano) /

Question Title

* 6. Erakunde Mota / Tipo de Organización / Type d'organisation

Question Title

* 7. Sexua / Sexo / Sexe

Question Title

* 8. Eskualdea / Región / Région

T