La seva opinió és molt valuosa per a nosaltres. L’hi preguem que contesti a les següents preguntes amb l’objectiu de millorar la qualitat i el servei del nostre projecte (no li portarà més de 5 minuts).
Gràcies per la seva col·laboració.
http://benfet.cat/ca/

Question Title

* 1. Dades de contacte

Question Title

* 2. Coneix les activitats que fa Ben Fet!?

Question Title

* 3. En cas afirmatiu, com s’assabenta de les activitats de Ben Fet!?

Question Title

* 4. Rep el butlletí Ben fet!?

Question Title

* 5. Considera d'interès la informació del butlletí?

Question Title

* 6. Què milloraria del butlletí?

Question Title

* 7. Valori a continuació els següents aspectes generals del projecte:
(l'1 és el valor més baix, el 5, el més alt)

  1 2 3 4 5 N/C
Utilitat/Rellevància de les activitats
Atenció de l'equip Ben fet!
Certificació de productes i/o serveis
Relació amb el seu assessor

Question Title

* 8. Recomanaria Ben Fet! a una altra empresa?

Gràcies per la seva col·laboració.

T