Enquesta - Responsabilitat Social

L'enquesta forma part de la fase del Procés de Participació Ciutadana, en el marc de les actuacions del Pla de Responsabilitat Social de Castelló, acció necessària per a valorar el grau d'implicació i coneixement que té la ciutadania de Castelló pel que fa a la Responsabilitat Social i l'Agenda 2030.
Subvencionat per: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
És un qüestionari senzill i molt ràpid de contestar.
 
 
També podeu enviar les vostres propostes, idees i opinions de manera oberta al  correu electrònic: castelloparticipa@responsabilitatsocial.org
Al WhatsApp i Telegram 722 35 15 28

Les dades de l'enquesta i les opinions rebudes, queden subjectes a la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals (RGPD 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals)
 
 

Question Title

* 1. Per tal de valorar la participació igualitària. Eres?

Question Title

* 2. En quina franja d'edat estàs?

Question Title

* 3. Nivell d'estudis

Question Title

* 4. Indica de l'1 al 5 la quantitat d'activitats com treballar, fer la compra, eixir a passejar, oci, consum a l'hostaleria, etc. que realitzes al municipi de Castelló
Sent 1 estrela que fas poques activitats, i 5 estreles que fas moltes activitats del teu dia a dia en Castelló.

Question Title

* 5. Saps a què ens referim si parlem de Responsabilitat Social?

Question Title

* 6. En quin grau consideres que eres una persona Socialment Responsable.
(Sent 0 gens responsable i 10 molt responsable)

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 7. Si et remuntes a 5 anys arrere, el consideres ara més responsable amb el medi ambient, a l'hora de fer les teues accions quotidianes?, en fer la compra, utilitzar el vehicle, etc.

Question Title

* 8. Compraries o consumiries en un comerç o empresa, que aplica la Responsabilitat Social o el comerç just, encara que et costara un poc més el producte o servei?

Question Title

* 9. Tens coneixements dels Objectius que es volen aconseguir amb la implementació de l'Agenda 2030?
Pots vorel's a: http://kanalsbox.com/

Question Title

* 10. Valora el nivell de protecció que creus que reben aquests col·lectius, des dels serveis que ofereix l'Ajuntament de Castelló:

  Molt Alt Alt Mitja Baix Molt Baix
Xiquets i Xiquetes
Persones grans
Dones
Homes
LGTBI+
Persones amb problemes de mobilitat
Immigrants
Joventut
Homes desempleats
Dones desempleades
Drogodependents
Families en risc d'exclusió social
Persones amb problemes mentals

Question Title

* 11. Valora els següents àmbits que haurien de tindre preferència al municipi de Castelló
(Sent 1 la més baixa i 5 la més alta)

  1 2 3 4 5
Millorar els Serveis Públics
Protecció del Medi ambient
Augmentar l'oferta Cultural i d’Oci
Millorar la Connexió a Internet
Protecció del Patrimoni Històric i Cultural
Millorar l'oferta Turística
Augmentar la qualitat de l'oferta Educativa
Millorar la Mobilitat Urbana; pas de vianants, voreres, etc.
Millorar les Instal·lacions esportives
Augmentar l'oferta d'habitatges socials
Ajudar a l'Agricultura local
Ajudar a la Indústria local
Ajudar al Comerç local
Augmentar les oportunitats d'ocupació i treball
Augmentar la Qualitat de Vida de la ciutadania en general

Question Title

* 12. En quina situació creus que es troba el municipi de Castelló respecte a aquests Objectius de l'Agenda 2030 

  Molt bé Regular Mal Molt mal
Salut i benestar
Educació i Cultura
Aigua neta i sanejament
Energia neta i assequible
Treball decent i creixement econòmic
Reducció de les desigualtats socials en general
Nivell d'Igualtat entre dones i homes
Comunicació entre l'Ajuntament de Castelló i la ciutadania
Accessibilitat de les vies urbanes i edificis públics per les persones amb mobilitat reduïda, baixa visió, etc.
Mitjans i Serveis que existeixen a Castelló per a reciclar
Consciència sobre el Comerç Just i Producció Responsable
Protecció de la Natura i el Medi ambient
Qualitat de l'aire
Conflictes i Inseguretat ciutadana
Associacionisme i Cooperació de la ciutadania

Question Title

* 13. Creus que les associacions i els col·lectius de Castelló, es preocupen de beneficiar al municipi, més enllà del seu propi interés.
(Sent 0 no es preocupen gens i 10 tenen molta preocupació)

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 14. Valora el grau d'implicació que consideres que tenen les associacions i col·lectius de Castelló, en els següents temes:

  Molta Poca Cap
Mediambiental
Veïnal
Educatiu
Comercial
Social
Cultura
Esportiu
ONG's
Festiu
Empresarial

Question Title

* 15. Valora el grau d'implicació que consideres que tenen els veïns i les veïnes de Castelló, en els següents temes:

  Molta Poca Cap
Mediambiental
Veïnal
Educatiu
Comercial
Social
Cultura
Esportiu
ONG's
Festiu
Empresarial

Question Title

* 16. Quines consideres que són les Debilitats internes de Castelló?

Question Title

* 17. Quines consideres que són les Amenaces externes cap al municipi de Castelló?

Question Title

* 18. Quina consideres que és la Fortalesa més gran que té el municipi de Castelló?

Question Title

* 19. Quina consideres que és l'Oportunitat de futur més gran que té la ciutadania de Castelló?

Question Title

* 20. Pots aportar qualsevol idea i fer propostes per millorar el municipi i la qualitat de vida de la ciutadania de Castelló

Page1 / 1
 
100% of survey complete.

T