Question Title

* 1. Coñeces o funcionamento da biblioteca despois da renovación?

Question Title

* 2. Coñeces as actividades promovidas pola biblioteca?

Question Title

* 3. Levas algunha vez ao teu alumnado á biblioteca?

Question Title

* 4. Cres que os fondos da biblioteca son axeitados ao voso currículo?

Question Title

* 5. Utilizas a biblioteca para realizar outras actividades docentes? (corrixir, busca de información, reunións, entrevistas …)

Question Title

* 6. . Utilizas o préstamo para uso persoal?

Question Title

* 7. Suxestións

T