CCSD 59 Kierownicze Poszukiwawcze Oględziny

Rada Edukacji z przyjemnością przyjmuje wasze uwagi, gdy rozpoczynamy poszukiwanie nowego kuratora (Superintendent) dla Okręgu Szkolnego 59 (Community Consolidated School District 59). Planujemy skorzystać z informacji zebranych z grup fokusowych, otwartych forów i tej ankiety, aby stworzyć profil naszego następnego lidera.

Wszystkie odpowiedzi są anonimowe i poufne. Wyniki ankiety zostaną opublikowane na stronie internetowej Okręgu po 9 listopada 2020 r.

Prosimy, aby każda osoba odpowiedziała tylko raz na tę ankietę. Ankieta ma umożliwić tylko jedną odpowiedź na uzywane urządzenie np. komputer. Ankieta będzie dostępna od 12 października do 6 listopada 2020 r.

Dziękujemy za wysiłek włożony w pomoc naszej Radzie Edukacji w tym ważnym zadaniu.

Z poważaniem,
Skonsolidowany okręg szkolny 59
Rada Edukacji

Question Title

* 1. Proszę wskazać jedną grupę, która NAJLEPIEJ Cię reprezentuje.

Question Title

* 2. Jakie są NAJLEPSZE ATUTY EDUKACYJNE okręgu szkolnego? Wybierz maksymalnie pięć odpowiedzi.

Question Title

* 3. Jakie ULEPSZENIA EDUKACYJNE są najbardziej potrzebne w okręgu szkolnym? Wybierz maksymalnie pięć odpowiedzi.

Question Title

* 4. Jakie są najważniejsze MOCNE STRONY Okręgu Szkolnego w obszarze ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE? Wybierz maksymalnie cztery odpowiedzi.

Question Title

* 5. Jakie ULEPSZENIA są najbardziej potrzebne Okręgowi Szkolnemu w obszarach ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA? Wybierz maksymalnie cztery odpowiedzi.

Question Title

* 6. Na którym z poniższych PRIORYTETÓW OKRĘGU powinien się skupić nowy curator (superintendent)? Wybierz maksymalnie cztery odpowiedzi.

Question Title

* 7. Proszę wybrać TOP SIEDEM cech / umiejętności (zakładając uczciwość i prawość), które Twoim zdaniem są najważniejsze dla odniesienia sukcesu jako nowy curator (superintendent) naszego Okręgu Szkolnego.

Question Title

* 8. Co jeszcze chcielibyście Państwo, aby konsultanci School Exec Connect wiedzieli podczas poszukiwań nowego kuratora (superintendent)?

T