Introducció i gestió de dades

Question Title

* 1. Aquest qüestionari forma part del projecte LIFE Alnus, que coordina el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. A través d’aquest projecte estem treballant per millorar l'estat ambiental dels boscos de ribera. Per fer-los més coneguts a la ciutadania, estem fent una exposició itinerant. També investiguem els usos i percepcions socials d'aquests ecosistemes a través d'aquesta enquesta.
Li agrairíem que ens respongués unes preguntes al respecte. Seran només 8 minuts.

No hi ha preguntes correctes o incorrectes, el que ens importa és que vostè ompli el qüestionari sencer de la forma més sincera possible. Els resultats d’aquesta enquesta ajudaran a gestionar els reptes que tenen els boscos de ribera.

Drets de consentiment i informació

La informació recollida a través d’aquest qüestionari es gravarà a un arxiu digital pel CTFC pel projecte LIFE ALNUS. La base jurídica pel processament d’aquestes dades és l’exercici de d’una activitat per interès públic (article 6.1.e de la Regulació General Europea de Protecció de Dades/GDPR). Les vostres respostes s’anonimitzaran i es tractaran amb gran precaució d’acord amb la normativa europea esmentada. Si se’n fa alguna publicació posteriorment, les dades es publicaran de forma agregada – és a dir, no serà possible distingir les respostes d’una persona en concret. Les dades recollides es tractaran per Elena Górriz, s’utilitzaran exclusivament pel CTFC, i es mantindran com a mínim durant 2 anys. Vostè podrà accedir a les seves dades, rectificar-les, demanar la supressió, o exercir el seu dret de limitar el processament de les seves dades. Consulti la web: https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/ per més informació sobre els seus drets. Per exercir aquests drets o si vostè té cap dubte respecte al processament de les dades en CTFC, pot contactar al delegat de protecció de dades: dpd@ctfc.cat. Per més informació: http://www.ctfc.cat/protecciodades.php.

Al marcar les següents opcions, jo confirmo que:

 

T