Περιγραφή και Στόχοι της Έρευνας

Στόχος της Παγκόσμιας Ημέρας Κατάποσης είναι να γίνει μια
καμπάνια ευαισθητοποίησης τόσο για τους επαγγελματίες υγείας όσο και για το ευρύτερο κοινό. Η ενημέρωση θα περιλαμβάνει τον εμπλουτισμό των γνώσεων σχετικά με τη φυσιολογική κατάποση, τις διαταραχές της κατάποσης, την αιτιολογία τους, την πρώιμη ανίχνευση,
τις επιπλοκές που προκύπτουν και τη διαχείριση της δυσφαγίας.
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα για τις Διαταραχές Κατάποσης (ESSD), συμμετέχει στην Παγκόσμια Ημέρα Κατάποσης με μια σύντομη έρευνα (Mini Survey) συλλέγοντας δεδομένα αναφορικά με το πλήθος των
ασθενών που αξιολογήθηκαν ή/και διαγνώστηκαν με στοματο - φαρυγγική δυσφαγία κατά την εβδομάδα της Παγκόσμιας Ημέρας Κατάποσης (για φέτος από Δευτέρα 10 έως Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018), ποιες μέθοδοι και εργαλεία αξιολόγησης και διάγνωσης χρησιμοποιήθηκαν από του ς ειδικούς, τι είδους ασθενείς αξιολογήθηκαν και πώς καταγράφηκε η στοματοφαρυγγική δυσφαγία. Εκτός από τη συλλογή χρήσιμων πληροφορίων, η ESSD προωθεί τη χρήση των κωδικών τη.
Το ESSD Survey Παγκόσμιας Ημέρας Κατάποσης είναι μια ετήσια πρωτοβουλία από το 2014, με το πρώτο πιλοτικό ερωτηματολόγιο το 2011. Το ερωτηματολόγιο έχει μεταφραστεί σε 11 γλώσσες και απευθύνεται σε κλινικούς εξειδικευμένους στη δυσφαγία παγκοσμίως.

T