Question Title

* 2. E coñeces, ou tiñas escoitado falar antes, da Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia (RIS3)?

Question Title

* 3. A continuación, e segundo as túas percepcións, indica cales pensas que son os desafíos sociais de Galicia na vindeira década.

(Sinala un máximo de 3 desafíos e ordénaos de máis a menos importancia):

Question Title

* 4. E, se tiveras que identificar as fortalezas coas que conta Galicia para facer fronte a eses desafíos, cales dirías que son?

(Sinala un máximo de 3 fortalezas e ordénaas de maior a menor intensidade):

T