Un codi ètic i de conducta és el document que conté els principis, valors i comportaments que han de ser seguits per tots els empleats públics de l'Ajuntament de Palafrugell.
 

Question Title

* 1. Creus necessària l'aprovació d'un codi ètic on es regulin les conductes dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Palafrugell?

Question Title

* 2. Si heu repost NO perquè considereu que no cal la seva aprovació?

Question Title

* 3. Quines conductes hauria de recollir aquest codi?

Question Title

* 4. Consideres que aquest codi hauria de tenir un apartat sobre sancions en cas d'incompliment?

Question Title

* 5. Quin creus que hauria de ser l'òrgan encarregat de fer el seguiment i avaluació del compliment del codi ètic?

Question Title

* 6. Vols deixar algun comentari?

T