SISTEMA DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA

Question Title

* 1. Com recullen les escombraries al teu carrer?

Question Title

* 2. Quines fraccions es poden dipositar a les bústies de la recollida pneumàtica?


Question Title

* 3. A vegades no es pot obrir la porta de les bústies. Per què?


Question Title

* 4. Per què no es pot llençar vidre en les bústies de la recollida pneumàtica?


Question Title

* 5. A quina velocitat viatgen els residus fins a la central on es recullen?

Question Title

* 6. Vols desfer-te d’un pot de pintura seca que tens per casa. Com ho fas?


Question Title

* 7. A partir de quina hora podràs portar un pot de pintura seca al Punt Verd de barri el dissabte pel matí?


Question Title

* 8. Tens roba per casa que ja no utilitzes i creus que es pot reutilitzar. Què fas amb ella?


T