Només et demanem 1 minut per contestar aquesta enquesta. Ens ajudarà a establir i definir les accions a impulsar des de la Federació per a la defenesa del col·lectiu.

Question Title

2. Disposa d'experiència en la realització d'instal·lacions energètiques?

Question Title

3. Està interessat en rebre formació per part del seu gremi sobre instal·lacions energètiques?

Question Title

4. La seva activitat es basa principalment en el:

Question Title

5. En quines de les següents tecnologies té vostè experiència?

Question Title

6. Quina de les següents tecnologies creu que tindrà un major protagonisme en un futur?

Moltes gràcies per les teves respostes i el teu temps!

T