FORUM CIUTADA MALLORCA

Des de Fòrum Ciutadà de Mallorca som conscients que un dels problemes més greus que ens afecten als moviments socials i polítics és la manca de formació personal i col·lectiva.
Ens proposam aquest curs 2016-17 posar en marxa un Taller de Ciutadania, dirigit a activistes socials i polítics (preferentment joves) que tenguin interès en treballar les seves capacitats d'auto-organització, anàlisi i empoderament social amb principis ètics que donin sentit al que ja estan fent.
Per tal d'encertar el millor possible en el contingut i en la forma de realitzar aquest projecte, abans de confeccionar el programa, DEMANAM LA TEVA COL·LABORACIÓ CONTESTANT AQUEST QÜESTIONARI.
Pots contactar amb nosaltres a: forumciutadamallorca@gmail.com

Question Title

* 1. Dades Personals

Question Title

* 2. POTS ESPECIFICAR L'ENTITAT (o entitats) ON COL·LABORES?

Question Title

* 3. QUINS ASPECTES DESTACARIES EN EL TEU ACTIVISME SOCIAL O POLÍTIC?

Question Title

* 4. ANOMENA ELS TEMES QUE MÉS T'INTERESSEN

Question Title

* 5. PUNTUA DE "1" A "10" ELS SEGÜENTS O ALTRES TEMES DEL TEU INTERÈS

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AUTO-ORGANITZACIÓ i AUTO-GESTIÓ
DEMOCRÀCIA
DRETS SOCIALS i SINDICALISME
ECONOMIA SOCIAL-COOPERATIVISME
EDUCACIÓ
FEMINISME i IGUALDAT
GESTIÓ DE CONFLICTES
GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS

Question Title

* 6. T'INTERESSA PARTICIPAR DURANT EL CURS 2016-17?

Question Title

* 7. EN CAS POSITIU, AMB QUINA PERIODICITAT?

Question Title

* 8. COM ORGANITZARIES LES TROBADES?

Question Title

* 9. SI T'INTERESSA PARTICIPAR, INDICA EL TEU MAIL I TELÈFON:

T