Αγαπητή/έ ερωτώμενη/ε,

Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σου στη διαδικτυακή έρευνα που διεξάγει το έργο 5G-MOBIX (https://www.5g-mobix.com/).

Το 5G-MOBIX είναι ένα ερευνητικό έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δοκιμάζει την αυτοματοποιημένη οδήγηση με τη χρήση 5G τεχνολογιών κατά μήκος διασυνοριακών διαδρόμων.
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα διαρκέσει περίπου 10 λεπτά. Μην πτοηθείτε από το μέγεθος της έρευνας λόγω των σχετικών απεικονίσεων και επεξηγήσεων σε κάθε σενάριο. Οι ίδιες οι ερωτήσεις απαντώνται πολύ γρήγορα, μιας και πρόκειται για σύντομες επιλογές όπου δηλώνετε απλά αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Ο σκοπός της έρευνας είναι να μάθουμε τη γνώμη σας για διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τις λειτουργίες αυτοματοποιημένων οχημάτων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες 5G. Εάν δεν είστε σίγουροι, επιλέξτε την λύση που έρχεται πιο κοντά στις δικές σας πεποιθήσεις.
Η συμμετοχή σας στην έρευνα αυτή είναι εθελοντική, ενώ μπορείτε να αποσυρθείτε από την συμπλήρωση της ανά πάσα στιγμή. Δεν συλλέγουμε καμία πληροφορία αναγνώρισης, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το τηλέφωνό σας. Συλλέγουμε μόνο τον απολύτως απαραίτητο αριθμό προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς αυτής της μελέτης, που περιορίζονται στην ηλικία σας, το επίπεδο εκπαίδευσης, το επάγγελμα και τη συχνότητα των ταξιδιών σας. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το ερωτηματολόγιο δεν θα συνδυαστούν με οποιαδήποτε άλλη πηγή δεδομένων. Ως εκ τούτου, οι απαντήσεις σας θα είναι ανώνυμες, καθώς δεν θα μπορούν να συνδεθούν με εσάς με οποιοδήποτε τρόπο.

Επιπλέον, στη παρούσα έρευνα εφαρμόζουμε τα ισχύοντα μέτρα σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν απολύτως εμπιστευτικές, τα δεδομένα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς και τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης θα κοινοποιηθούν αποκλειστικά στους συνεργάτες του 5G-MOBIX για αξιολόγηση. Τέλος, τέσσερα χρόνια μετά την ολοκλήρωση του έργου οι πληροφορίες θα διαγραφούν οριστικά από όλες τις βάσεις δεδομένων. 

Question Title

* 1. Διάβασα την παραπάνω εισαγωγή και συμφωνώ με την καταγραφή και ανάλυση των απαντήσεων μου σε αυτό το ερωτηματολόγιο;

T