Enquesta

Benvingudes! Benvinguts!

Agraïm el seu interès per aquesta breu enquesta que no li traurà més de 5 minuts del seu temps.

Accedint a la següent pantalla, vostè consent participar al sondeig responent a les preguntes formulades.

Les dades recollides seran emmagatzemades de manera anònima, no seran divulgades i seran tractades únicament amb finalitats d’investigació científica en ciències socials.

En el cas de voler participar en l’extracció d’una de les 25 Targetes T-10 i/o obtenir informació sobre els resultats de l’enquesta, al final del qüestionari se demanarà deixar una adreça de correu electrònic o un telèfon de contacte que seran esborrats un cop finalitzi l’activitat.

Si té qualsevol pregunta relacionada amb aquest projecte o amb la seva participació, si us plau, no dubti en contactar-nos: enbusbarcelona@gmail.com

Question Title

* 1. Sexe

Question Title

* 2. Edat

Question Title

* 3. Lloc de naixement

Question Title

* 4. Si va néixer fora de Catalunya, a quin any va arribar?

Question Title

* 5. Codi postal del lloc on resideix

Question Title

* 6. Nivell d’estudis

Question Title

* 7.  Situació laboral

Question Title

* 8.  Quin nivell d’ingressos hi havia a la seva llar (sumant tots els membres) al 2016?

Question Title

* 9. Pateix d’un problema de limitació de mobilitat física?

Question Title

* 10. Es desplaça diàriament o diverses vegades per setmana per Barcelona per motius de treball, estudi o personals?

Question Title

* 11. En el cas que el lloc al que es desplaci habitualment estigui a Barcelona, indiqui el codi postal o el nom del barri o el nom del districte de destí. En el cas que el lloc al que es desplaça habitualment estigui fora de Barcelona, indiqui el nom del lloc.

Question Title

* 12. Quant de temps sol trigar per arribar al seu lloc de destí (de mitjana)?

Question Title

* 13. Quins mitjans de transport utilitza per arribar a aquest destí?

Question Title

* 14. En cas de que no utilitzi l’autobús urbà per a desplaçar-se al seu destí habitual, l’utilitza per a altres gestions (treball, estudis, gestions personals, ...)?

Question Title

* 15. En el cas de resposta afirmativa a la pregunta 14, utilitza el servei d’autobús de manera esporàdica o regular?

Question Title

* 16. Quina línia d’autobús (urbà) utilitza amb més freqüència?

Question Title

* 17. En el cas de resposta afirmativa a la pregunta 15, està satisfet amb la qualitat del servei d’autobús urbà de Barcelona?

Question Title

* 18. En base a la seva experiència, què hauria de millorar-se en el servei d’autobusos urbans de Barcelona?

Question Title

* 19. Com valora la qualitat del servei actual d’autobusos urbans de Barcelona?

Question Title

* 20. Altres comentaris

T