Question Title

* 1. Consideras novidoso un directorio de alimentación como este en Galicia?

Question Title

* 2. Valora de 1 a 5 (sendo 1 a menor puntuación e 5 a máxima) a utilidade da información recollida no directorio, en canto ao achegamento de alternativas de consumo alimentario máis sustentables

Question Title

* 3. Recomendarías ou reenviarías ás persoas do teu entorno este directorio?

Question Title

* 4. De cara ao futuras reedicións, incorporarías outra información que agora mesmo non estea recollida?

Question Title

* 5. Se desexas recibir información de publicacións semellantes ou actividades relacionadas organizadas por Amigos da Terra, déixanos o teu correo electrónico e che incoporaremos ás nosas listas informativas

0 de 5 respondidas
 

T