En primer lloc, donar-vos les gràcies per participar en aquesta enquesta sobre hàbits de compra generals i valoració d'aspectes comercials de La Seu d'Urgell. Les respostes són totalment anònimes i formen part del projecte de dinamització del comerç local de La Seu d'Urgell, que busca comptar amb l'opinió de totes les persones consumidores locals, així com dels diferents agents socials, culturals i econòmics municipals. 
Comencem amb quatre qüestions d'identificació sociodemogràfica

Question Title

* 1. Gènere

Question Title

* 2. Edat

Question Title

* 3. Nivell d'instrucció (estudis finalitzats)

Question Title

* 4. Lloc de residència habitual

T