Benvolguda/ut,

Actualment la Mancomunitat La Plana està treballant en la redacció del Pla supramunicipal de Prevenció de Residus. Per tal d’elaborar un Pla complet que pugui recollir el màxim d’actuacions de diferents àmbits és voluntat de la Mancomunitat fer partícips als diversos ajuntaments, i agents locals, món associatiu i ciutadania dels diferents municipis. En aquests moments l’elaboració del Pla es troba en el procés de participació ciutadana, i és per aquest motiu que us trametem el següent qüestionari perquè el contesteu i formeu part activa d’aquest. La informació recollida a través de les vostres aportacions permetrà elaborar un Pla integrat amb la realitat i les necessitats del municipi.
 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Question Title

* 1. A quin municipi resideixes?

T