Dificultats, necessitats i reptes del Tercer Sector a Catalunya

L'observatori del Tercer Sector i de la Societat Civil llança una enquesta per detectar dificultats i necessitats que es donen al Tercer Sector.

L'objectiu de la recerca és generar un espai on les entitats puguin expressar les dificultats i necessitats del sector, ja sigui a través de casos propis com tendències generals detectades.

És una recerca exploratòria, on s'espera obtenir informació què, a través de l'anàlisi, permeti realitzar una diagnosi del Tercer Sector, detectant tendències que es donen i reptes que s'han d'assolir. 

Question Title

* Protecció de dades

Les dades que faciliteu en aquest qüestionari formen part d'un fitxer de titularitat de l’Associació Observatori del Tercer Sector i de la Societat Civil. La informació que faciliteu s’utilitzarà per a finalitats de recerca. Es tractarà públicament sempre de manera agregada i, per tant, anònima, sense donar a conèixer respostes individuals.

Page1 / 3
 
33% of survey complete.

T