El Reglament del Mercat Municipal diari de Palafrugell modificarà l’actual reglament d’aquest mercat que data de l’any 2004.

En aquest reglament es regulava tot tipus de mercats i de venda no sedentària. Les noves normatives i les diferències en la forma de gestió entre el mercat diari i la venda no sedentària van fer necessària una regulació del mercat diari i de la venda no sedentària en dos reglaments diferenciats: el Reglament del mercat municipal diari, i el Reglament dels mercats i de la venda no sedentària, aquest últim ja aprovat a l’any 2019.

Actualment estem treballant en el Reglament del mercat municipal diari, on, per tal d’adaptar-lo als canvis normatius i als problemes i reptes en l’actualitat, s’introduiran modificacions com:
  • La concepció del mercat exterior i interior com a mercat únic.
  • Possibilitat d’una oferta de producte més diversificada a les parades (degustació, combinació de diverses productes, canvi d’activitat).
  • Establir la possibilitat d’atorgament de llicències.
  • Adjudicació dels llocs per concurrència competitiva.
  • Eliminar processos administratius ja obsolets.
  • Actualització de les normes en la gestió de les parades, de les normes de funcionament del mercat, del règim econòmic i del règim sancionador.

Question Title

* 1. Edat

Question Title

* 2. Gènere

Question Title

* 3. Nucli de població

Question Title

* 4. Creus de que l'horari del mercat és

Question Title

* 5. Creus que l'emplaçament del mercat és d'adient?

Question Title

* 6. Si has contestat que no, quin emplaçament proposes?

Question Title

* 7. Creus que l'oferta de parades en el mercat diari és

Question Title

* 8. Creus que la tipologia de producte és

Question Title

* 9. Vols deixar algun comentari?

T