Formulari Candidatura per a la participació en la Tercera Edició de Port Innova

Benvolguts! 

Estem entusiasmats de poder presentar-vos aquesta tercera edició de Port Innova!
Us agrairem que per a cada equip (l'explicació de què s'entén per equip està a l'apartat 3 de les bases de participació de Port Innova 3) completeu aquest formulari.

A més, per tal de presentar-se per a participar en aquesta tercera edició, caldrà enviar l'informe d'exploració, la proposta de treball del projecte i les autoritzacions de drets d'imatge, autorització per sortir del recinte escolar i les bases de participació firmades a info@portinnova.cat

Trobareu tota la informació referent a la candidatura a les bases de participació.

Comencem!

Question Title

* 1. Nom del Centre

Question Title

* 2. Telèfon del Centre

Question Title

* 3. Correu electrònic del Centre

Question Title

* 4. Dades del tutor

Question Title

* 5. Nom i cognoms del tutor

Question Title

* 6. Correu electrònic del tutor

Question Title

* 7. En quina unitat del currículum acadèmic s’inclourà el programa?

Question Title

* 8. Quin és el pla de treball que seguireu en la realització del programa?

Question Title

* 9. Quina és la motivació, com a centre, per participar en el programa?

Question Title

* 10. El centre té experiència prèvia en programes d’innovació? Quina?

Question Title

* 11. Quin és l’impacte esperat a nivell de coneixements, competències i motivació?

Question Title

* 12. Nom i cognoms dels alumnes de cada equip

Question Title

* 13. Estudis que estan realitzant cada un dels alumnes

Question Title

* 14. Llisteu el correu electrònic de cada alumne del equip

Question Title

* 15. Quina és la motivació dels estudiants per realitzar el programa?

T