El Reglament del Mercat Municipal diari de Palafrugell modificarà l’actual reglament d’aquest mercat que data de l’any 2004.

En aquest reglament es regulava tot tipus de mercats i de venda no sedentària. Les noves normatives i les diferències en la forma de gestió entre el mercat diari i la venda no sedentària van fer necessària una regulació del mercat diari i de la venda no sedentària en dos reglaments diferenciats: el Reglament del mercat municipal diari, i el Reglament dels mercats i de la venda no sedentària, aquest últim ja aprovat a l’any 2019.

Actualment estem treballant en el Reglament del mercat municipal diari, on, per tal d’adaptar-lo als canvis normatius i als problemes i reptes en l’actualitat, s’introduiran modificacions com:
  • La concepció del mercat exterior i interior com a mercat únic.
  • Possibilitat d’una oferta de producte més diversificada a les parades (degustació, combinació de diverses productes, canvi d’activitat).
  • Establir la possibilitat d’atorgament de llicències.
  • Adjudicació dels llocs per concurrència competitiva.
  • Eliminar processos administratius ja obsolets.
  • Actualització de les normes en la gestió de les parades, de les normes de funcionament del mercat, del règim econòmic i del règim sancionador.

Question Title

* 1. Edat

Question Title

* 2. Gènere

Per tal de valorar, cal explicar a les preguntes següents el motiu de les respostes

Question Title

* 3. Consideres convenient posar un límit a la grandària de les parades?

Question Title

* 4. Creus que les parades no especialitzades en menjar preparat haurien de tenir la possibilitat d'oferir menjar preparat?

Question Title

* 5. Creus oportú poder oferir degustació de producte a les parades?

Question Title

* 6. Creus que l'emplaçament del mercat exterior és l'adient?

Question Title

* 7. Si has contestat que no, quin emplaçament proposes?

Question Title

* 8. Creus adient que, fora de temporada d'estiu, es doni l'opció a iniciar la venda al públic a les 08.30h en el Mercat de peix, carn i carrer, mentre que a partir de les 08.00h altres parades ja garanteixin l'oferta dels diferents productes?

Question Title

* 9. Creus que l'horari de venda del mercat de 08.00 a 13.00h és

Question Title

* 10. Creus que la tipologia de producte és

Question Title

* 11. Creus que l'oferta de parades en el Mercat diari és

Question Title

* 12. Vols deixar algun comentari?

T