Dit is een uniek EU-breed onderzoek gericht op het vastleggen van de ervaringen van hoofdpijnpatiënten over de ziekte in de lidstaten met betrekking tot verschillende dimensies van de toegang tot gezondheidszorg en behandeling. De enquête is ontworpen door patiënten en patiëntorganisaties.

Waar gaat de enquête over?

Deze enquête heeft tot doel kennis te vergaren over de perceptie van hoofdpijnpatiënten in de Europese Unie met betrekking tot toegang tot gezondheidszorg. De enquête richt zich op 5 dimensies van toegang tot gezondheidszorg:
  • Beschikbaarheid - of een gezondheidszorgdienst of -product beschikbaar is in de gezondheidszorg van uw land;
  • Betaalbaarheid - of het zoeken naar gezondheidszorg financiële problemen oplevert voor de patiënten;
  • Toegankelijkheid - of er barrières zijn, anders dan financiële (bijvoorbeeld wachtlijsten, geografische barrières …), die patiënten weerhouden van toegang tot gezondheidszorg;
  • Geschiktheid - de kwaliteit van de gezondheidszorg en de betrokkenheid van patiënten bij besluitvorming met de zorgverleners;
  • Geschiktheid - of de gezondheidszorg is toegesneden op de behoefte van de individuele patiënt, waardoor stigmatisering wordt voorkomen.


Voor wie is de enquête bedoeld?

Deze enquête is bedoeld voor individuele hoofdpijnpatiënten
U heeft geen diepgaande kennis over gezondheidszorg nodig om deze enquête in te vullen. De vragen gaan vooral over uw ervaring, er is geen goed of fout antwoord.

Hoe lang duurt het?

Deze enquête bestaat uit 15 vragen, waarvan sommige keuzevakopties hebben. Het duurt ongeveer 10 minuten om de enquête in te vullen.


De enquête kan worden ingevuld tot 28 februari 2018.

Wordt mijn identiteit gepubliceerd? 

De enquête is anoniem. We vragen alleen om informatie die nodig is om de resultaten te analyseren, bijvoorbeeld demografische en landinformatie. Er zal geen persoonlijke informatie worden gepubliceerd. Als u verder wilt worden gecontacteerd, bijvoorbeeld voor een interview, kunt u uw contactgegevens achterlaten.

Door deze enquête in te vullen en in te dienen, geeft u als deelnemer uw toestemming op de informatie te verwerken.

Hoe worden de antwoorden van de enquête gebruikt?

Deze enquête wordt uitgevoerd door de European Headache Alliance (een niet-gouvernementele organisatie) die met patiëntenorganisaties samenwerkt aan gezondheidsbevordering in heel Europa.
De resultaten zullen door EHA worden gebruikt om het Europees Parlement te informeren over toegang en (on-)gelijkheid tot gezondheidszorg in Europa. De enquêteresultaten zullen worden gepresenteerd tijdens een evenement in het Europees Parlement in maart 2018 in Brussel.

Het onderzoeksrapport zal worden gepubliceerd en is gratis beschikbaar op de EHA-website; www.europeanheadachealliance.org.

Als u aanvullende informatie over de enquête of verduidelijkingen over de inhoud wilt, aarzel dan niet om te schrijven naar het volgende e-mailadres: projects@europeanheadachealliance.org.

Wij danken voor uw ondersteuning!

* 1. Welke diagnose van Clusterhoofdpijn is bij u gesteld?

* 2. What is your gender:

* 4. In welk gebied bent u woonachtig:

* 5. Een huishouden kan verschillende inkomstenbronnen hebben en meer dan één lid van het huishouden kan daaraan bijdragen. Denkend aan het totale maandelijks inkomen van uw huishouden, is uw huishouden in staat om de eindjes aan elkaar te knopen?

* 6. Hoe beoordeelt u uw algemene gezondheid?

* 7. Hoe goed of gemakkelijk was het om algemeen toegang te hebben tot het verkrijgen van de benodigde gezondheidszorg (medicijnen, diagnostische tests, doktersbezoeken, etc. voor uw clusterhoofdpijn in de afgelopen 12 maanden?

* 8. Hoe beoordeelt u de toegang tot informatie over beschikbare gezondheidszorgdiensten voor clusterhoofdpijn bij de onderstaande instanties?

  Zeer Slecht Slecht Gemiddeld Goed Zeer goed Geen mening
Huisarts
Ziekenhuis
Apotheek
Websites
Social media
TV/Pers
Patiënten- organisaties
Overheidinstanties

* 9. Als u het nodig heeft voor hoofdpijn, kunt u zich financieel veroorloven om toegang te krijgen tot de benodigde gezondheidszorg?

  Altijd Meestal wel Soms Zelden Nooit Geen mening
Huisarts
Uw medische specialist (neuroloog)
Gespecialiseerde hulpverleners (fysiotherapeut, psycholoog, aanvullende of alternatieve therapieën, etc.)
Ziekenhuis
Medicijnen en alternatieve behandelingen (therapieën)
Diagnostische testen

* 10. Ervaart uw financiële problemen als gevolg van uitgaven aan gezondheidszorg voor je hoofdpijn?

* 11. Wat vindt u van de stelling: Mijn ziektekosten voor clusterhoofdpijn zijn in voldoende mate gedekt door mijn gezondheidszorgsysteem (of het nu om belastingen of sociale zekerheid gaat)?

* 12. Heeft u in de afgelopen 12 maanden een aanzienlijke vertraging ervaren bij toegang tot of het verkrijgen van:

  Ja Nee Niet van toepassing
Medicijnen
Operaties of andere medische ingrepen
Diagnostische testen
Afspraak met huisarts
Afspraak met een hoofdpijn specialist (neuroloog)
Ondersteuning en hulp van sociale diensten of

* 13. Bent u het eens met de volgende uitspraak over de kwaliteit van zorg voor uw clusterhoofdpijn?

  Altijd Meestal wel Soms Zelden Zeer Zelden Nooit Geen mening
Ik krijg zorg van goede kwaliteit volgens de standaard / richtlijnen of ‘best practices’ die beschikbaar zijn voor mijn toestand
Mijn zorgverlener betrekt mij bij beslissingen over behandelingen
Onderzoek naar innovatieve behandelingen voor clusterhoofdpijn krijgen meer prioriteit in vergelijking met andere chronische ziekten

* 14. Bent uw ooit gestigmatiseerd of gediscrimineerd vanwege uw clusterhoofdpijn? Welke discriminatie heb je ervaren? (let op alles wat van toepassing is):

* 15. Wat zijn volgens u de belangrijkste maatregelen die beleidsmakers kunnen nemen om de toegang tot gezondheidszorg in uw land te verbeteren?

T