Benvolgut/benvolguda,

Al Consorci Hospitalari de Vic volem seguir avançant per ser una organització més sostenible amb l’entorn i socialment responsable amb tots els col·lectius amb els quals ens relacionem (professionals, pacients, usuaris/es, proveïdors, ciutadania, etc.).

Com a integrant d’un dels col·lectius prioritaris de la nostra activitat, el/la convidem a respondre la següent enquesta. L'objectiu és conèixer amb major profunditat els temes ambientals, socials, econòmics i ètics que des del seu punt de vista considera més rellevants per fer del Consorci Hospitalari de Vic una organització més compromesa ambientalment i socialment.

Els temes identificats com a rellevants seran considerats en la nostra estratègia de gestió amb la voluntat de treballar en el marc de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides a través de la contribució a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

L'enquesta, totalment anònima, requereix només uns 5 minuts. Li agraïm la seva participació. MOLTES GRÀCIES!

T