Benvinguts al formulari on-line quota soci i armariets AMPA INS GABRIEL FERRATER
curs 2020-2021
Declaració de consentiment i política de privacitat:
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals recollides en aquest formulari s'incorporaran a un fitxer informatitzat per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol.licitut, així com enviar i rebre informacions i comunicacions en l'àmbit de l'AMPA i/o del centre educatiu. El responsable del fitxer és l’AMPA de l’INS Gabriel Ferrater i Soler, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d’ordres tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d’aquestes. L’AMPA es compromet a no cedir-les a altres persones sense el consentiment explícit de l’usuari/ària Podeu dirigir-vos a l’AMPA per exercir els vostres drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades personals.
Es dóna el consentiment, excepte que la persona manifesti per escrit el contrari, per poder publicar imatges de l’alumnat clarament identificables en diferents publicacions que corresponguin a activitats formatives de l’AMPA, en compliment de l’article 18.1 de la Constitució sobre el dret de la pròpia imatge i la Llei 5/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Question Title

* 1. Acceptes els termes de privacitat anteriors i acceptes que les teves dades personals siguin tractades como s'ha descrit? Per poder omplir el formulari es te que clicar sobre la opció SI.

T