PRESENTACIÓ

(Castellano en la parte inferior) Estàs a punt d'emplenar l'enquesta que ens permetrà conèixer la teva opinió sobre la situació  de les persones joves al municipi de Sant Josep de Sa Talaia. Ens hauria encantat parlar-ne en persona; però el COVID-19 ens obliga a fer-ho en línia.
Aquesta enquesta és anònima, ningú sabrà el que has respost. No hi ha respostes correctes o incorrectes, simplement volem conèixer les teves opinions i sensacions sobre temes que t’afecten. Et demanem que responguis a l'enquesta pensat en la relació que tenies amb el teu municipi prèvia a l'Estat d'Alarma, ja que d'aquesta forma serà més significativa. 
Nota per a les families: recordeu que la veu de les persones joves és important, per això us demanem que siguin ells i elles qui decideixin les respostes que volen donar. 
.................................................................................................................
Estás a punto de rellenar la encuesta que nos permitirá conocer tu opinión sobre la situación de las personas jóvenes en el municipio de Sant Josep de Sa Talaia. Nos habría encantado hablar en persona; pero el COVID-19 nos obliga a hacerlo en lÍnea. Esta encuesta es anónima, nadie sabrá lo que has respondido. No hay respuestas correctas o incorrectas, simplemente queremos conocer tus opiniones y sensaciones sobre temas que te afectan. Te pedimos que respondas a la encuesta pensando en la relación que tenias con tu municipio previa al Estado de Alarma, de esta forma será más significativa.
Nota para las familias: recordad que la voz de las personas jóvenes es importante, por eso os pedimos que sean ellos y ellas los que decidan las respuestas que quieren dar.
*Alguns dels indicadors d’aquesta enquesta estan extrets de la International Survey of Childrens Well-Being.
*Algunos de los indicadores de esta encuesta están extraídos de la International Survey of Childrens Well-*Being.

T