Poštovani,

Ovaj upitnik je deo Evropskog Erasmus TRAIN4HCWORK projekta. Cilj ovog upitnika je da identifikuje potrebe za obukom različitih profesionalaca koji se bave radnim mestima sa fokusom na ljude i ljudski faktor. To će omogućiti razvoj specifičnog i prikladnog kursa obuke.

Pozivamo vas da popunite sledeći upitnik, imajući u vidu da niste specijalista za ergonomiju i ljudski faktor (E&HF). Kako se interakcije između ljudskih operatera i tehnologije intenziviraju, mi nastojimo bolje razumeti koji je nivo E&HF znanja i prakse važan za one koji su uključeni u dizajn takvih interakcija.

Hvala vam
Projektni tim
TRAIN4HCWORK
http://ergonomics-fees.eu/node/247


 

T