Poliesportiu Guillem Timoner: 1, 2, 3, 4 de juliol

Les colònies van dirigides a joves a qui els hi agradin les noves tecnologies, no cal tenir coneixements previs. L'empresa encarregada del projecte és TECNOAPRENDO
Preu: 220€ inclou:
Monitors tutors les 24h, monitors de tecnologia, kit de regal, estada i pensió completa, assegurança i camiseta de record.
L'entitat encarregada dels monitors tutors les 24h és el Centre d'Estudis de l'Esplai

Question Title

Imatge

Question Title

* 1. DADES DEL PARTICIPANT

Question Title

* 2. DADES DEL PARE/MARE/TUTOR/A

Question Title

* 3. Informació general:

Question Title

* 4. Durant les colònies els participants treballaran amb diferents programes que després es podran quedar per seguir millorant i descobrint noves possibilitats. Per aquest motiu si volen dur el seu propi ordenador, podran instal·lar-se directament aquests programes. Tot això supervisat pels professionals que duran a terme les colònies. ESTAU INTERESSATS EN DUR EL VOSTRE ORDENADOR?

Question Title

* 5. Observacions referent al jove/al·lota que trobeu oportú comentar als monitors:

La cloenda i exhibició dels resultats serà el dijous dia 4 a les 17'30h al Poliesportiu Guillem Timoner, hi pot assistir tothom que ho desitgi.

Question Title

* 6. AUTORITZACIÓ DELS DRETS D'IMATGE


Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l'Àrea de Joventut demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder fer i publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles i aquests siguin clarament identificables, en les diferents plataformes d'informació i comunicació que disposa; facebook, web, etc... així com també podran ser publicades per l' empresa que s'encarregarà de dur a terme les activitats; Tecnoaprendo.

L'objectiu d'aquesta publicació sempre serà per informar de les diferents activitats que es van duent a terme.

Question Title

* 7. * AVÍS IMPORTANT:

Perquè es faci efectiva la inscripció a les activitats, és necessari formalitzar l'ingrés corresponent (220€) al següent número de compte ES98 0182 5747 45 0000008982 ( BBVA ), especificant a l'apartat de conceptes el nom i llinatges del nin/a, i fer arribar a l'Àrea de Joventut el comprovant de l'ingrés ( basta fer un ingrés de la quantitat total en cas de germans ), una fotocòpia del DNI, i una de la targeta sanitària.
Es pot enviar per mail a joventut.ajfelanitx@gmail.com, per whatsapp al 630748762 o dur-ho personalment al Centre d'Informació Jove ( Passeig Ramon LLull 19 ) de dilluns a divendres de 10 a 13h.

Question Title

* 8. AUTORITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ A L'ACTIVITAT I DECISIONS MÈDICO-QUIRÚRGIQUES.

ÀREA DE JOVENTUT
Passeig Ramon Llull, 19 - 07200 Felanitx
Telèfons 971 584031 / 630 748762
joventut.ajfelanitx@gmail.com.

T