Screen Reader Mode Icon

T’hipersexualizes a les teves fotos?

Per començar, què és la hipersexualització? Resumint una mica, direm que la hipersexualització és una tendència a exaltar el valor sexual de la persona per sobre de qualsevol altra qualitat que pugui definir-la.

L’ #HiperTest és una eina per  iniciar una conversa amb els nostres fills, filles o alumnes sobre la hipersexualització a les xarxes. Encara que també serveix com a eina d’autoconeixement i anàlisi de la nostra imatge digital, aquest test està orientat a revelar les pràctiques adultes que assumeixen els menors d'edat quan apareixen a Instagram, Tik Tok i altres xarxes socials.

Les preguntes són senzilles, es realitzen en estil directe increpant el propietari o a la propietària del perfil. No obstant això, aquest test el pot respondre qualsevol persona interessada en esbrinar si una imatge està hipersexualitzada o no. L'única cosa que ha de fer és respondre com si fos el o la protagonista del perfil.
Comencem!

Tria una foto que hagis publicat o que vulguis publicar i respon a aquestes preguntes:

Question Title

* 1. Quants anys tens?

Question Title

* 2. Com vesteixes a la foto escollida? Pots marcar diverses caselles:

Question Title

* 3. Quines parts del teu cos apareixen despullades?

Question Title

* 4. En aquesta imatge, ¿que està més il·luminat?

Question Title

* 5. Com defineixes la teva posa?

Question Title

* 6. Quin gest fas amb la boca?

Question Title

* 7. Si en publicar la foto has afegit text, amb quin objectiu?

Question Title

* 8. Abans de publicar una foto teva en roba interior, t’has preguntat si faries el mateix davant de tota la teva classe?

0 de 8 respostes
 

T