Responda para saber se está en risco e necesita medidas de autocoidado

A escala de Zarit é un instrumento válido e fiable para a medida dos niveis de sobrecarga principalmente en persoas que coidan a persoas maiores con trastornos psicoxeriátricos. 

Se a puntuación final está por debaixo de 16, non sofre sobrecarga.
Se a puntuación final está entre os 17 e os 24 puntos, sofre sobrecarga leve
Se a puntuación final está por riba dos 25 puntos, sofre sobrecarga intensa.

Question Title

* 1. ¿Sinte que a causa do tempo que dedica a coidar do seu familiar xa non ten tempo suficiente para vostede mesmo?

Question Title

* 2. ¿Síntese tenso por ter que coidar ao seu familiar e atender ademáis a outras responsabilidades?

Question Title

* 3. ¿Sinte que atender ao seu familiar lle afecta ás súas relacións con outros membros da familia ou con amigos, de forma negativa?

Question Title

* 4. ¿Sinte que non ten tanta intimidade como lle gustaría debido a que está coidando do seu familiar?

Question Title

* 5. ¿Sinte que a súa vida social se viu afectada negativamente polo feito de ter que adicarse ao cuidado do seu familiar? 

Question Title

* 6. ¿Síntese incómodo a causa da persoa á que cuida, cando os seus amigos veñen a súa casa?

Question Title

* 7. ¿Cree que non dispón de diñeiro suficiente para coidar ás persoas que ten ao seu cargo?

Question Title

* 8. ¿Sinte que a súa saúde se ve afectada polo feito de ter que encargarse dos coidados do seu familiar?

T