Benvolgut/-da,

Aquesta enquesta respon a la inquietud de PIMEC per la Formació Professional i la seva participació en tots els àmbits en què es desenvolupa, tant de competència de l'Administració com de caràcter privat. I en ambdós casos, els gremis i les associacions porten a terme activitats importants per afavorir-ne la millora.
 
L'enquesta consta de tres parts, totes elles centrades en les accions formatives.

La primera vol ser una fotografia de les accions que es desenvolupen actualment en el seu sector.

La segona pretén recollir la valoració sobre aquestes accions, en el sentit de si són suficients o si cal incrementar-les o modificar-les, i en quines modalitats.

Finalment, la tercera intenta albirar el futur en relació als canvis previsibles en el sector en els propers anys, ja sigui pels avenços tecnològics o per canvis en el mercat.

Li preguem respongui a les qüestions plantejades amb la màxima precisió possible. 

Question Title

* 1. Nom organització

Question Title

* 2. Activitat

Question Title

* 3. Nº associats

Question Title

* 4. Nom President/a o Responsable Formació

Question Title

* 5. Població

Question Title

* 6. Telèfon

Question Title

* 7. Correu electrònic

Question Title

* 8. Estimació nº empreses que representa

Question Title

* 9. Estimació nº persones que representa

T