BIAR

Biar - Enquesta Participació Ciutadana 

Question Title

* 1. Que Sexe eres?

Question Title

* 2. En quin tram d'edat estàs?

Question Title

* 3. Quin és el teu nivell d'estudis?

Question Title

* 4. Creus que la igualtat d'oportunitats entre dones i homes és un tema que interessa a la població de Biar ?

Question Title

* 5. Creus necessari implementar polítiques municipals específiques per a aconseguir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes?

Question Title

* 6. En quina àrea creus que actualment hi ha més desigualtat entre dones i homes?

Question Title

* 7. Dels següents problemes, quin creus que afecta més a les dones que als homes que viuen a Biar

Question Title

* 8. En la teua família, qui assumeix les responsabilitats familiars i domèstiques?

Question Title

* 9. A Biar els comportaments sexistes, comentaris i / o actituds masclistes són més comunes entre ...

Question Title

* 10. Creus que la imatge, tant externa com interna de l'Ajuntament de Biar, transmet els valors d'igualtat entre dones i homes?

Question Title

* 11. Quina acció consideres preferent per a aconseguir una major igualtat entre homes i dones a Biar?

Question Title

* 12. Tens alguna observació, proposta, idea, suggeriment, activitat, etc., sobre la igualtat de gènere per tal de posar en marxa al municipi de Biar?

T