ESTUDI DE BONES PRÀCTIQUES EN L'ATENCIÓ AL PART

Benvolguts companys:

La següent enquesta vol analitzar el grau d'implantació d'un conjunt d'activitats considerades com a bones pràctiques basades en l'evidència en l'atenció al part recollides en la Guia de Pràctica Clínica d'Atenció al Part Nomal i en altres fonts, en els diferents hospitals públics i privats de la província de Barcelona.

Agraïm per endavant la seva col·laboració.

Rebi una cordial salutació.

Vocalía Llevadores COIB
Page1 / 9
 
11% of survey complete.

T