La Taula està elaborant, amb el suport de beethik, un catàleg de situacions tipus de conflicte ètic que es troben les entitats en el dia a dia per tal de posar-lo a disposició del sector. L’objectiu és identificar els principals àmbits i situacions en les que es produeixen conflictes de valors, dotant-nos d’eines per sistematitza—los, abordar-los i compartir-los.
Però per poder-ho fer necessitem la vostra col·laboració. Per això, et demanem que ens ajudis a identificar situacions de conflicte ètic que us trobeu en el dia a dia de la vostra activitat i que poden servir de referència a altres entitats que, de ben segur, es troben davant situacions semblants en la seva activitat quotidiana.
 
Què entenem per situació de conflicte ètic?
És aquella que ens planteja un conflicte entre dos – o més – valors que ens presenta una situació i que ens pot portar a diferents opcions d’actuació possibles. Es tracta, així, d’una pugna entre valors i creences, no existint solucions úniques, ja que les diferents alternatives en les que ens situa el problema tindran repercussions positives i negatives alhora.
 
Pensa en situacions que heu viscut, moments en que us heu plantejat la necessitat de prendre una decisió i en els que heu sentit que la decisió podia suposar un xoc, una elecció entre dos valors, principis o drets.
 
Veuràs que no es demana cap dada personal ni identificativa. De fet, la informació serà tractada amb total confidencialitat. Si veiem alguna referència que pot permetre identificar l’entitat que respon l’eliminarem per garantir aquesta confidencialitat. Només donem l’opció que ens faciliteu un correu electrònic per si hem de contactar amb vosaltres per aclarir alguna qüestió, però en cap cas serà compartida ni publicada.
El termini per respondre acaba el dia 6 de juny.

Moltes gràcies per la teva col·laboració! Les teves aportacions seran útils per a tot el sector!

Nota: si et resulta d'utilitat per preparar les teves respostes, en aquest document veuràs les preguntes del qüestionari

Question Title

* 1. Si vols, ens pots deixar un correu electrònic de contacte perquè puguem aprofundir en la informació que ens aportes:

 
12% of survey complete.

T