El projecte LATITUD, encarregat pel Departament de Salut a la Fundació TIC Salut Social, té com a objectiu definir l'estratègia pel model d'atenció no presencial i l'ús d'eines de telemedicina al sector sanitari públic a Catalunya en els pròxims 5 anys.
 
Mitjançant aquesta enquesta, volem recollir la visió del sector sobre l'atenció no presencial i l'ús de solucions de telemedicina al sector sanitari públic a Catalunya.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!
 
Tractament de dades personals
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”), la FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL us informa que les vostres dades s’integren en un fitxer registrat a nom de l’entitat, amb la finalitat de gestionar la inscripció a l'acte o activitat sol·licitada, així com per enviar-vos, per qualsevol mitjà, inclòs correu electrònic, informació sobre altres activitats o actes organitzats per la pròpia TIC Salut Social o qualsevol ens del sistema sanitari català. Podeu exercir els drets reconeguts en la normativa de protecció de dades vigent adreçant-vos a info@ticsalutsocial.cat o bé a Fundació TIC Salut Social, adreça: Avinguda Ernest Lluch, 32. TCM 3 Planta 6. 08302 Mataró (Barcelona).
Page1 / 7
 
14% of survey complete.

T