Jornada de mobilització per a la prescripció infermera a Catalunya - 29J

 
17% of survey complete.
Emplena cada cop que atenguis una persona

Fes-ho si durant la jornada fas efectiu l’acompliment del Reial Decret de la prescripció infermera i, per tant, derives les visites i prescripcions a d’altres professionals.

Fes-ho també si durant la jornada realitzes la teva feina diària sense tenir en compte el Reial Decret, fent una estimació en termes de temps d’espera i número de derivacions que hauries de fer.

Entenem per temps d’espera el temps que passa entre que la infermera deriva a la persona atesa a un altre professional i aquest l’atén.

T