Screen Reader Mode Icon

Les places són limitades i per estricte ordre d'inscripció.

Benvolgudes famílies;

Després d'un any d'aturada obligatòria, volem presentar-vos els tallers que hem preparat per a que nines i nins investiguin, provin i resolguin problemes quotidians desde una perspectiva innovadora, manipulativa i científico-tècnica.
 
Aquests tallers tenen una durada de 3 dies i es troben dividits per etapes.

Com en totes les nostres activitats, aquestes estaran subjectes a la normativa sanitària vigent en el moment de dur-se a terme.

Al final del document les famílies haureu de manifestar el compromís amb el compliment d'una sèrie de requisits essencials de caràcter sanitari i legal, que ens permetran dur a terme les activitats amb seguretat.

Question Title

* 1. DADES DEL PARTICIPANT

Question Title

* 3. DADES DELS PROGENITORS/ES

Question Title

* 4. MARCAU LA CASELLA QUE VOS CORRESPONGUI SEGONS L'EDAT:

Question Title

* 5. INFORMACIÓ PER A NINS/ES AMB PATOLOGIES PRÈVIES

En cas de que el participant tengui qualque tipus de patologia que es consideri de risc, per la seva seguretat NO ÉS RECOMANABLE que participi a les activitats.
En cas de tenir qualsevol tipus de problema relacionat amb la salut posau-vos en contacte amb nosaltres per valorar si és possible o no la participació. Ho podeu fer enviant un mail a joventut@felanitx.org

* AVÍS IMPORTANT:

Degut a que les places són limitades, per tal de saber si teniu plaça, cal que una vegada hagueu enviat el formulari envieu un whatsapp al 630748762 amb el nom del nin/a i nosaltres vos informarem de si heu estat admesos.
Si no vos contestam tot d'una no passeu pena perquè les sol·licituds aniran per estricte ordre d'arribada, en poder vos contestarem.
En cas de que hi hagi moltes sol·licituds s'obrirà una llista d'espera per cobrir possibles baixes.

Question Title

* 6. AUTORITZACIÓ DRETS D'IMATGE

L'Àrea de Joventut demana el consentiment a les famílies per poder fer i publicar fotografies on apareguin els seus fills/es i aquests siguin clarament identificables, en les diferents plataformes d'informació i comunicació que disposen, com xarxes socials, webs, etc...
L'objectiu d'aquests publicacions sempre serà donar a conèixer les diferents activitats que es van duent a terme.

Question Title

* 7. DECLARACIÓ EXPRESSA MESURES PERSONALS DE SALUT:

Exprés el meu compromís amb les mesures personals d'higiene que haurem d'adoptar com a mitjà de prevenció de la COVID-19.
Així com també assumesc tota la responsabilitat davant la possibilitat de contagi atenent que l'entitat promotora compleixi també amb els seus compromisos i obligacions ( marcau cada casella en haver-la llegida )

Més informació:

*Cal ser puntuals a l'hora d'entrada i sortida dels tallers.

* Els participants no necessiten dur cap tipus de material, només una motxilla amb una botella d'aigua i mascareta de recanvi per si de cas.

* Els tallers es faran a l'Estació Enològica.

Question Title

* 8. COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ

Els tallers tenen una durada de tres dies, degut a que es parteix del descobriment del repte i a poc a poc aquest es va complicant, fins arribar als objectius marcats per a cada grup d'edat.
Demanam un compromís exprés de participació ja que les places són limitades i gratuïtes. El fet d'ocupar una plaça implica una responsabilitat envers la resta de persones que a lo millor no hi tendran accés.

0 de 8 respondidas
 

T