Viaxes

Question Title

* 1. Con que frecuencia viaxa a Portugal?

Question Title

* 2. Cal é o motivo principal das súas viaxes?

Question Title

* 3. Que servizos utiliza nas súas viaxes?

Question Title

* 4. Tivo problemas con algún destes servizos? En cal deles?

T