Baròmetre de l'Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2014
La recollida de respostes del Baròmetre 2014 del Tercer Sector Social ha finalitzat. Més informació: www.observatoritercersector.org