Screen Reader Mode Icon

MODEL DE MUNICIPI I HABITATGE

Question Title

* 1. Tenint en compte que l’espai és limitat, anomeni què caldria POTENCIAR en els nuclis urbans del municipi:  (Marcar 1 Resposta )

Question Title

* 2. Pel que fa al SÒL RÚSTIC, quins USOS i ACTIVITATS creu que són necessaris de potenciar? (Marcar 1 Resposta )

Question Title

* 3. Quin tipus d’HABITATGE caldria PROMOURE al municipi en el futur? (Marcar 1 Resposta )

Question Title

* 4. La gent jove que marxa a viure a fora del municipi, per quin motiu creu que ho fa? (Marcar 1 Resposta )

0 de 24 respondidas
 

T