Screen Reader Mode Icon
Galdetegi honen helburua  herritarrek emakume eta gizonen berdintasunari dagokionez egun dituzuen  beharrak eta etorkizuneko erronkak identifikatzea da,  ondoren Bergarako III. Berdintasun Planean jasotzeko.

Mila esker galdetegi hau erantzuteagatik.

 

Question Title

* 1. SEXUA

Question Title

* 2. ARLOA: EMAKUMEEN AHALDUNTZE PERTSONAL, KOLEKTIBOA, SOZIALA ETA POLITIKOA
Helburu hauek lehentasunaren arabera sailkatu ondorengo eskala kontuan hartuz;

5= Erabateko lehentasuna

1= Lehentasun gutxikoa

  1 2 3 4 5
Gizartearen garapenerako emakumeen partaidetzak eta feminismoak duten zereginaren onarpena sustatzea.
Emakumeen genero-kontzientzia, autoestimua eta autonomia garatzeko laguntza ematea.
Norbere buruaren zaintza eta osasuna sustatzea adin guztietako emakumeengan. 
Baliabideak hobetzea, emakume guztien askotariko egoerek, esperientziek eta premiek beren aldaketan eragin dezaten, bereziki desberdinkeria handienak jasaten dituztenen artean.
Gizarte- eta herri-mugimenduetatik berdintasuna sustatzea.
Emakumeek gizartean parte har dezaten sustatzea, eremu eta gune guztietan
Erabaki- eta zuzendaritza-eremuetan emakumeen presentzia eta eragina handitzea.

Question Title

* 3. ARLOA: EKONOMIAK ETA GIZARTE ANTOLAKUNTZA ERALDATZEA, ESKUBIDEAK BERMATZEKO
Helburu hauek lehentasunaren arabera sailkatu ondorengo eskala kontuan hartuz;

5= Erabateko lehentasuna

1= Lehentasun gutxikoa

  1 2 3 4 5
Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna gizarte-balioa dela onartzeko laguntza ematea
Herritartasun-eskubideak erabiltzea bultzatzea, hezkidetzaren (haur eta nerabeekin emakume eta gizonen arteko berdintasuna lantzeko programak) bidez.
Antolaketaren eta enpresaren kultura berdintasunaren alde kokatzea.
Emakumeentzat lan gehiago eta hobeak sortzea.
Pobreziaren feminizazioa murrizteko lan egitea.
Zaintza bizitzaren jasangarritasunerako ezinbesteko baldintza dela sozialki onartzea.
Ordaindu gabeko zainketa-lanak ikusaraztea eta horien balioa aitortzea.
Zaintzaren antolakuntza sozial berri bat babestea, horien gaineko ardurak modu erantzunkidean konpartitu ahal izateko.

Question Title

* 4. ARLOA: EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIARIK GABEKO BIZITZAK
Helburu hauek lehentasunaren arabera sailkatu ondorengo eskala kontuan hartuz;

5= Erabateko lehentasuna

1= Lehentasun gutxikoa

  1 2 3 4 5
Emakumeen aurkako indarkeria estrukturala eta kulturala murriztea.
Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko informazioa, ikerketa eta prestakuntza hobetzea.
Emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa sustatzea eta finkatzea.
Emakumeen aurkako indarkeriaren antzemate goiztiarra handitzea.
Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimei arreta integrala bermatzea, ahalduntzearen ikuspegitik, esku-hartze horretan nazioarteko estandarrekin bat eginez.
Norbanakoek eta taldeek kaltearen ordaina jasotzeko duten eskubidea bermatzea.
EAEn emakumeen aurkako indarkeria jorratzen duten erakundeen arteko esku hartze koordinatua sustatzea.

Question Title

* 5. Aipatu diren arlo hauez gain, ba al da zuretzako lehentasuna duen beste arloren bat? Adierazi…

0 de 5 respondidas
 

T